Şube Seçiniz

Sizi Arayalım
Kurumsal
Kültürde Eğitim
Kurucumuz
Kurs Şubelerimiz
İş Başvurusu
Eğitim Ücretleri
Rehberlik
İletişim
Dilek / İstek / Öneri

LGS Hazırlık Nedir?

LGS yani Liselere Geçiş Sistemi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 - 2019 yılında TEOG sınavının yerine uygulamaya geçirilmiştir. Ortaöğretime geçiş sistemi olan LGS beceriye dayalıdır. LGS ile öğrencilerin mantık ve akıl yürütme yeteneğinin ölçülmesi hedeflenir. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanların göre çeşitli liselerde eğitim görmek üzere başvuruda bulunabilir. Yapılan sıralamalara, puanlara ve tercihlere göre Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi liselerde eğitim görme hakkı kazanabilir. LGS’de istediği puanı alamayan öğrenciler ise adrese dayalı okullarda ya da merkezi sınavla öğrenci kabul etmeyen okullarda eğitimlerine devam edebilir.

LGS hazırlık ise 8. sınıfın sonunda yapılan LGS sınavına girecek olan öğrencilerin bu sınava hazırlanma sürecini ifade eder. LGS’de 8. sınıf öğretim programı temel alınır. Aynı gün ve iki oturum hâlinde yapılan sınavda öğrenciler Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sorumludur.

Sınavda toplam 90 soru vardır. Sabah oturumunda yani sözel bölümde 50, öğle oturumunda yani sayısal bölümde ise 40 soru yer alır. LGS sayısal ve sözel bölümler için ayrılan süre toplamda 2 saat 35 dakikadır. Sınavda yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürmekte olup LGS’nin mazeret sınavı da bulunmaz.

 

LGS Kursları Nelerdir?

LGS kursu, 8. sınıf öğrencilerine LGS sistemine göre düzenlenen bir eğitim sunar. Tamamı deneyimli ve profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan ve uygulanan LGS kursları, öğrencilere eksiksiz bir eğitim programı uygular. LGS sistemini en iyi şekilde analiz eden ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilen LGS kursları sayesinde öğrencilerin LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanması sağlanır.

LGS kurslarında öğrenciler düzenli olarak deneme sınavlarına girer. Sınavlar ölçme-değerlendirme birimi tarafından değerlendirilerek ayrıntılı kazanım analizli sonuçlar öğrencilerle paylaşılır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin eksikleri tespit edilir ve gerekli durumlarda ek programlar uygulanması söz konusu olur.

Ayrıca LGS kurslarında her öğrenci titizlikle takip edilir. Branş öğretmenlerinin ve rehberlik biriminin ortaklaşa çalışmalarıyla öğrencilere birebir ulaşılır. Bu sayede öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve bilişsel olarak da LGS sınavına hazırlanması sağlanır.

Öğrencilerin eksik olduğu konuların belirlenmesi ve giderilmesi için tekrar programları uygulanır. Düzenlenen etüt programlarında öğrenciler yapamadıkları soruları sorabilir, anlayamadıkları konuları tekrar dinleme imkanını elde edebilir. Sonuç olarak LGS hazırlık kursları öğrencilerin sınava sistematik bir şekilde hazırlanması açısından önemlidir.

LGS Hazırlık Kursu Nasıl Olmalı?

LGS hazırlık kursu, alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile kusursuz bir eğitim sunmayı hedeflemelidir. Aynı zamanda test tekniklerinde uzmanlaşmış eğitmen kadrosu ile öğrencilerin sınavdaki başarı oranlarını artırmaya yardımcı olmalıdır. LGS hazırlık kursu tecrübesi ve eğitim programıyla öğrencilerin LGS sınavında başarılı olmasına katkıda bulunmalıdır.

LGS hazırlık kursu alanında uzman kadrosuyla, öğrencilerin eksik olduğu konuları öğrenmesini sağlayarak kusursuz bir eğitim süreci gerçekleştirmelidir. Aynı zamanda öğrencilerin motivasyonunu ve çalışma isteğini artırmaya yardımcı olmalıdır. Bu unsurlar, öğrencilerin LGS başarısının artmasında önemli rol oynayan kriterlerdir.

LGS hazırlık kursu kaliteli bir teknolojik altyapıya ve sisteme sahip olmalıdır. Sınav sonuç analizlerini ve geribildirimleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yapabilmelidir. Bu sayede öğrencilere hataları ve eksikleri ile ilgili geri dönüşler yapması mümkün olabilir. Ayrıca öğrencilerin başarı durumlarına göre çalışma programı düzenlenebilmeli, teknolojik gelişmeler yakından izlenerek eğitim süreçlerine entegre edilebilmelidir.

LGS Hazırlık Kursunun Avantajları

LGS sınavı pek çok öğrencinin eğitim hayatı açısından bir dönüm noktası olma özelliğini taşır. Çünkü öğrencilerin LGS sınavında başarılı olması, iyi bir lisede eğitim almak için olmazsa olmazdır. LGS hazırlık kursları ise bu alandaki deneyimleri ve uzman eğitmenleri ile öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim sunarak, sınava hazırlanma sürecinin verimliliğini artırır.

LGS kursu, öğrencilerin sorunlu olduğu LGS müfredatındaki tüm konuları detaylı ve kapsamlı şekilde içeren bir eğitim programı uygular. LGS kursunun deneyimli öğretmenleri, konuları öğrencilerinin en iyi kavrayacağı şekilde anlatır. En karmaşık kavramları dahi açık ve anlaşılır bir şekilde anlattıkları, aynı zamanda farklı öğretim yöntemleri kullandıkları için tüm öğrencilerinin en iyi şekilde öğrenmesini sağlar.

LGS hazırlık kursu öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmesi ve sınırlı sürede belirli sayıda soru çözülmesini gerektiren sınav formatına hazırlanması için düzenli olarak deneme sınavı yapar. Öğrenciler deneme sınavlarının sonuçları sayesinde eksiklerini ve hatalarını görebilir, ayrıca bunları gidermek için etkili bir çalışma sistemi uygulayabilir. LGS hazırlık kursu hem düzenli deneme sınavlarıyla hem rehberlik biriminin desteğiyle öğrencilerini sınav stresiyle başa çıkmak üzere hazırlar.

LGS hazırlık kursu aynı zamanda öğrencilerine zamanlarını etkili bir şekilde nasıl yönetebileceklerini ve en verimli çalışma tekniklerinin neler olduğunu öğretir. Ayrıca arkadaşlarıyla bir arada bulunan öğrencilerin motivasyonları yükselir. Sınav stresini yönetme konusunda avantajlı hâle geldikleri gibi rekabetçi bir ortamda olmaları nedeniyle daha çok çalışmaları da söz konusu olabilir.

LGS Kursları ve Paketleri Nedir?

LGS kursları ve paketleri, öğrencilerin LGS sınavında sorumlu olduğu derslerin işlendiği eğitim programlarıdır. Bu programların amacı, öğrencilerin LGS sınavında en iyi performansı göstermelerine yardımcı olmaktır.

LGS kursları ve paketleri ile Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve matematik gibi temel dersler kapsamlı bir şekilde incelendiği gibi derslerin konu anlatımlarıyla desteklenmesi mümkün olur. Deneme sınavları ve soru bankaları, öğrencilerin sınav formatına uygun olarak pratik yapmasını ve sınav stresine alışmasını sağlar.

LGS kursu aynı zamanda öğrencilerin bireysel hedeflerine ve gereksinimlerine uygun olarak takip edilmesini ve desteklenmesini sağlar. Bu sayede her öğrenci özelinde belirlenen eksikler giderilebilir. Online eğitim imkanlarının sunulması yoluyla öğrencilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerden çalışmaya devam etmesi mümkün olabilir.

LGS Paketlerinde Yer Alan Dersler Nelerdir?

LGS paketlerinde Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik dersleri bulunur.

LGS Kursları ve Paketleri Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

LGS kursları ve paketleri alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, eğitim kadrosunun uzmanlığı ve deneyimidir. Tüm branşlarda yeterli sayıda ve yetkin öğretmenleri olmalıdır. LGS kursları ve paketleri tüm öğrencilerin başarısını ön planda tutan bir sistem benimsemelidir. Öğrenciler yıl içerisindeki başarılarına göre daha çok faydalanabilecekleri gruplara geçirilebilmelidir.

LGS kursları ve paketleri alan öğrencilerin gelişimi gözetilmelidir, aynı zamanda öğrencilerin LGS kursu kapsamında girdikleri sınavlardaki puanlar ile LGS’de aldıkları puanların orantılı olmasına özen gösterilmelidir. Öğrenciler konuyu kendileri çalıştıktan sonra pekiştirmek için etütlerden faydalanabilmelidir.

Bunun yanı sıra öğrenciler LGS hazırlık eğitiminin yanı sıra rehberlik hizmeti de alabilmelidir. Veliler diledikleri zaman öğrencilerinin durumu hakkında bilgi sahibi olabilmelidir. Öğrencilere yeterli sayıda kaynak ücretsiz bir şekilde kurulmalıdır. Tüm bunlara ek olarak piyasadaki farklı yayınların denemeleri öğrencilere uygulanmalıdır.

LGS Kurslarının ve Paketlerinin Ders Materyalleri Nelerdir?

LGS kurslarının ve paketlerinin ders materyalleri, öğrencilerin dersleri en iyi şekilde anlayıp pekiştirmesi amacıyla hazırlanır. Aynı zamanda zengin bir çeşitlilik sunar. LGS kurslarının ve paketlerinin ders materyalleri, kurs ya da paketin içeriğine göre değişebilir. Bunların başında ders kitapları gelir. Ders kitapları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanır ve LGS’de yer alan konuları detaylı bir şekilde anlatır. Diğer bir materyal olan soru bankalarında farklı zorluk seviyelerinde hazırlanmış çoktan seçmeli sorular bulunur. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılmış olan LGS sınavlarının çözümlerini ve detaylı açıklamalarını içeren çözümlü test kitapları da LGS kurslarının ve paketlerinin ders materyalleri arasında yer alır.

LGS Kurslarına ve Paketlerine Kimler Katılabilir?

LGS kurslarına ve paketlerine, LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencileri katılabilir.

LGS Kursları ve Paketleri Ne İşe Yarar?

LGS kursları ve paketleri, 8.sınıf öğrencilerinin LGS sınavına daha iyi hazırlanmasını sağlayarak sınavdan daha yüksek puan almalarına ve istedikleri lisede eğitim almalarına yardımcı olur. LGS kursları ve paketleri kapsamında, LGS müfredatın uygun konu anlatımları alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından yapılır. Öğrenciler farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan soruları çözerek edindikleri bilgileri pekiştirme avantajına sahip olur. Bunun yanı sıra LGS kursları ve paketleri ile kaliteli bir eğitim sunulmasının yanı sıra rehberlik birimi öğrencilere stresle başa çıkma, zaman yöntemini ve sınav başarısını artıracak diğer pek çok konuda fayda sağlar.

"ister yazın, ister arayın"
Whatsapp İletişim Hattı
0531 307 20 79
"ister yazın, ister arayın"
Whatsapp Logo
Whatsapp İletişim Hattı
905313072079